НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Съобщение
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 25.02.2021

Списък на сертифицирани български фирми по ISO 9001 с валидни към момента сертификати

общо 1622 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я  A-Z 0-9

страници:   1 2 3 4 5 6 7 8

АДС Консулт ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0170081
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Извършване на консултантски услуги за разработване и внедряване на системи за управление на база международни стандарти: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001; ISO 22000, HACCP, ISO 27001, ISO 20000, GlobalGAP, ISM code, TAPA, IFS; системи за акредитация на лаборатории по ISO 17025 и органи за контрол по ISO 17020.

Алфа Куолити България ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: ER-0724/2010
Сертификатор: AENOR INTERNACIONAL
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Обучения на висши мениджъри и мениджърски екипи: стратегическо планиране; организационни механизми и структури; бизнес-функции – маркетинг, иновация, логистика, производство, персонал и други; модели за производствена бизнес-ефективност; модели за фирмени съвършенство; международни и международно признати стандарти за системи за управление; продуктова сертификация; управленски и търговски умения.

Атоменергоремонт ЕАД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 7510040217
Сертификатор: TUV Rheinland Bulgaria
Консултант: ТУФ КОНСУЛТ ООД
Обхват на сертификата: Ремонт, монтаж, поддържане на енергетично оборудване- турбини, генератори, трансформатори, електродвигатели, помпи, арматура, тръбопроводи, топлообменници, електромонтажни дейности, топлоизолации. Производство, поддържане, ремонт, преустройство на съоръжения с повишена опасност, нестандартно оборудване, резервни части и възли. Проектиране, инженеринг, строителни и монтажни дейности, производство и монтаж на метални конструкции.

А- ЗЕТ СОЛЮШЪНС ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 30482/14/AN
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране, продажба, монтаж на офисни мебели, машини за складиране, полични, палетни, офисни, картотечни и архивни системи. Управление на документи. Складово обслужване.

А. Л. Филтър ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368381/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: ТМ КОНСУЛТ ЕООД
Обхват на сертификата: Производство на филтри за автомобилната промишленост.

А.К.Т.А. ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 32666/15/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Разработка на приложен софтуер. Внедряване и съпровождане на продуктите. Системна интеграция. Доставка на компютърно оборудване, системен софтуер, кабелни системи, системи за прецизна климатизация, непрекъсваемо захранване и сградна автоматика.

А.Н.С. Стамболиеви и сие СД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QMS/11148/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране на хидротехнически съоръжения, инженерни инфраструктури, промишлено и гражданско строителство. Проучвания, геодезически услуги и кадастър, свързани с поземлена собственост.

ААРОНИТЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 32960/15/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Полагане на системи за пасивна огнезащита, термични и акустични изолации, антикорозионни покрития на метални конструкции, и монтаж на термоизолационни и огнезащитни кожуси.

АБ АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 11/005
Сертификатор: Ен Джи Ен ООД
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строежи от високо строителство и прилежащата им инфраструктура Строителство на съоръжения Зимно поддържане и снегопочистване на пътища и улици.

АБ Груп ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368419
Сертификатор: LRQA
Консултант: Топ Мениджмънт Адвайзорс ООД
Обхват на сертификата: Строително-монтажни дейности. Производство на пластмасова и алуминиева дограма.

АБС - Инженеринг ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 006-00094-Q
Сертификатор: Глобал Груп (София) ООД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Строителство, поддържане и ремонт на пътища и улици и прилежащата инфраструктура. Строителство и ремонт на сгради. Производство и монтаж на ПВЦ и алуминиева дограма.

АВА Строй ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: BG18121911119
Сертификатор: TQV Certification Ltd
Консултант: ТИ КЮ ВИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Обхват на сертификата: 1. Строителство, строителни работи.
2. Изграждане на хидротехнически съоръжения, водопроводни и канализационни системи.
3. Строителство на обекти в урбанизирани зони, проектиране и изграждане на благоустройствени строежи.
4. Инфраструктурни проекти- Проектиране и изграждане на обекти от транспортна, енергийна и индустриална инфраструктура.
5. Проектиране и изграждане на ОВК инсталации
6. Проектиране и изграждане на отоплителни,електрически ,климатични и други инсталации.
7. Ремонт на недвижими културни ценности и сгради с категория “световно значение” и “национално значение”.

АВАРИЙНА, ПОЖАРНА И ЕКОЛОГИЧНА ЗАЩИТА АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 32981/15/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране, консултации и превенция по пожарна и аварийна безопасност. Пожарогасене, аварийно спасяване, сервизно техническо обслужване на системи за пожарна безопасност и подръчни противопожарни уреди и съоръжения.

Авиейшън Сървисиз България ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF6014866
Сертификатор: LRQA
Консултант: ADS Consult
Обхват на сертификата: Предоставяне на услуги по наземно обслужване – физическа и документална обработка, складиране и проверка за сигурност на товари и поща (включително специални и опасни товари) и наземен транспорт. Складиране под митнически контрол на пратки (входящи, изходящи и транзитни товари). Търговско представителство на авиокомпании във връзка с превоз на товари и поща.

Авко АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 29686/13/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Производство и продажба на индустриални уплътнения, предварително изолирани тръбни системи, продукти от политетрафлуоретилен (ПТФЕ), уплътнителни листи, набивки, графит, термоизолационни материали. Проектиране и монтаж на технологични тръбопроводи и инсталации.

АВТО 100 - СТОИЛ ЛАМБРЕВ ЕТ

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 30301/14/AN
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Периодични технически прегледи на превозни средства.

Авто СИ ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: 34450/16/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Сервизно обслужване на автомобили, автотенекеджийски и автобояджийски услуги. Доставка на резервни части.

АВТО ТЕСТ 2014 ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 34116/16/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Периодични технически прегледи на МПС.

Авто Юнион Сервиз ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QMS/13049/BG/2
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Ремонт, поддръжка, търговия с резервни части, тенекеджийски и бояджийски ремонти на леки и лекотоварни автомобили.

Автоелектрик България ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF6011471/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: ТМ КОНСУЛТ ЕООД
Обхват на сертификата: Производство на кабели и компоненти за автомобилната промишленост.

страници:   1 2 3 4 5 6 7 8

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.