НОВИНИ

Програма за дейността на “Сдружение “Клуб 9000” – 2017 г.
още »

БизнесПРО Форум: Директни програми за финансиране от ЕС
още »

Обучение

СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ 9000“

организира Курс

Управление на риска в стандарти на ISO за системи за управление /ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO DIS 45001:2017, ISO DIS 19011:2017/

 

26 Януари 2018г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А


Курсът е еднодневен и има за цел да запознае специалистите:

Участници: Курсът е предназначен за всички собственици и служители по осигуряване на ефективността на бизнеса:

 

Учебна програма

  1. Въведение
  2. Основни изисквания за стандартите на ISO за системи за управление
  3. Термини свързани с риска
  4. Изисквания на ISO 9001:2015 за управление на риска /мислене основано на риска/
  5. Изисквания на ISO 14001:2015 за управление на риска
  6. Изисквания на ISO DIS 45001:2017 за управление на риска
  7. Изисквания на ISO DIS 19011:2017 за управление на риска
  8. Изисквания на ISO DIS 19011:2017 за управление на риска
  9. Тест
  10. Заключение

На всеки участник се осигурява персонален комплект материали. Завършилите успешно курса получават сертификат.

Лектор: н.с. І ст. инж. Митко Мирчев

Формат: Курсът е с продължителност 8 часа, интерактивен и протича с представяне на учебния материал от лектора и усвояването му чрез активно участие в индивидуални и/ или групови упражнения.

Началото на тази страница

Указания:

1. Заявка за участие може да изпратите от тук в срок до 24.01.2018 г. Приемат се заявки и по телефон, Е-mail или на указания адрес за кореспонденция.

2. Таксата за участие е 180 лв. с ДДС.

3. Сумите се превеждат по сметка IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код: UNCR BGSF и титуляр Клуб 9000.

4. Занятията започват в 9.00 ч. и завършват в 17.00 ч.

 

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
София 1000, п.к. 431, ул. Раковски 108

Сдружение "Клуб 9000"

тел./факс 02 / 980-4910, 0877 648 980 – Кр. Арамова
e-mail: club9000.2@gmail.comНачалото на тази страница

ЗАЯВКА за участие