НОВИНИ

Клиентските карти за членовете на Клуб 9000 в автосервиз В АУТО
още »

УС на Сдружение „Клуб 9000“ информира
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 30.11.2016

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 9001 с валидни към момента сертификати

общо 2051 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я  A-Z 0-9

страници:   1 2 3 4 5 6 7

Трейс Груп Холд АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QMS/14474/BG/R
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: -
Обхват на сертификата: Изпълнение на проекти в страната и чужбина. Консултантска и инженерингова дейност. Инженеринг, проектиране, строителство и възлагане на строежи на: жилищни и нежилищни сгради; благоустройствена инфраструктура; автомагистрали и съоръжения (мостове, тунели и др.) към тях; трамвайни, тролейбусни линии и съоръжения към тях; ж.п. линии вкл. сгради и съоръжения към тях; летища вкл. сгради и съоръжения към тях; метрополитени и съоръжения към тях; пристанища вкл. сгради и съоръжения към тях; съоръжения за брегоукрепване и геозащита; преносни и разпределителни проводи (мрежи) в областта на електроснабдяване, топлоснабдяване, газоснабдяване, водоснабдяване и канализация и съоръжения към тях; хидротехнически, хидроенергийни и хидромелиоративни съоръжения и системи; пречиствателни съоръжения; съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци, изграждане и закриване на депа; доставка и монтаж на машини, съоръжения и инсталации; електрически, електронни и далекосъобщителни мрежи; реставрация на културни ценности. Поддръжка, реконструкция, рехабилитация и ремонт на изброените по-горе обекти. Специализирани строителни дейности (събаряне, разрушаване, земни работи и др.). Довършителни строителни дейности, озеленяване.

Трейс Кърджали АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QMS/11188/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Строителство, текущ ремонт и поддържане на автомагистрали, пътища, улици, градски и общински комуникации, съоръжения и прилежаща инфраструктура.

Трелеборг Сиилинг Солюшънс – Силкотех България ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 434739 QM
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: Куолити Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Производство и продажби на силиконови и термопластични изделия. Проектиране и производство на инструментална екипировка.

Триада Маркет енд Дистрибюшън АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 173534-2015-AQ-RvA
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата:

Триби ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 03396
Сертификатор: OTC
Консултант: TQM Ltd.
Обхват на сертификата: Строителство и ремонт

Триел ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 31662/15/ANS
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране, инженеринг, комплексно изпълнение на обекти, пусково наладъчни работи, търговска дейност и доставка на оборудване и материали за обекти в
областта на енергетиката и свързаните с нея комуникации.

Тритон България ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QMS/13417/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране, разработване, внедряване, поддържане, управление, консултации и системен анализ на ИТ проекти, приложни програмни продукти и мрежова интеграция. Одит на информационни системи. Сервизни услугии провеждане на обучения.

Трос-Метал ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368409
Сертификатор: LRQA
Консултант: Ботева Консулт
Обхват на сертификата: Производство на сапани от стоманени въжета, верижни сапани, колани от полиестерна коприна и товарозахватни устройства.

ТСИС ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: 33419/16/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Търговия и доставка на ел. съоръжения, оборудване и материали за ВН, СН и НН (Високо, Средно и Ниско Напрежение). Проектиране, изграждане и ремонт на ел. инсталации и системи и видео-наблюдение. Разработване, внедряване, гаранционна и след-гаранционна поддръжка на измервателни и информационни системи, включващи хардуер и софтуер.

ТСМ - 3 ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368348
Сертификатор: LRQA
Консултант: Куолити Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Строителство и ремонт на сгради, инфраструктура, охладителни кули, комини и силози.

Туви ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 4200 /ESC CERT
Сертификатор: ESC Cert GmbH
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Доставка, търговия и сервиз на специализирано оборудване.

Турботракс България ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 167760-2014-AQ-BGR-RvA
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата:

страници:   1 2 3 4 5 6 7

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.