НОВИНИ

Congress 'The Future of Quality'
още »

World Quality Forum
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 03.07.2015

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 9001 с валидни към момента сертификати

общо 2826 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я  A-Z 0-9

страници:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Транс - Мар Сървисиз ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QS-5493
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Търговия и снабдяване с оборудване и консумативи за плавателни съдове.
Производство, ремонт и инспекция на оборудване и консумативи за плавателни съдове.

Транс Ойл 2008 ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 45227
Сертификатор: ABS Quality Evaluations, Inc.
Консултант: -
Обхват на сертификата: Дистрибуция на масла.

Транс Тракия Цимент ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 374657 QM
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: БГИК ООД
Обхват на сертификата: Специализиран автомобилен транспорт за насипни и опаковани продукти.

Трансбул ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 23149/11/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Предоставяне на транспортни услуги. Леки, товарни и специализирани автомобили под наем. Предоставяне на специализиран медицински транспорт. Логистика и консултации в сферата на транспорта.

Трансекспорт ЕАД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF6013317
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Търговия на едро с отпадъци от черни и цветни метали. Рециклиране на сортирани отпадъци.

Трансинженеринг БГ ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: BG17332Q
Сертификатор: Bureau Veritas Certification
Консултант: TQM Ltd.
Обхват на сертификата: Търговия на едро с индустриална арматура и части за машини и съоръжения. Ремонт на спирателни кранове. Ремонт на вагони и на възли за вагони. Ремонт на дизелови локомотиви и на възли на дизелови локомотиви. Търговия със спирателни кранове.

Транском С.А. ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: BG120092Q
Сертификатор: Bureau Veritas Certification
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране, разработване, производство, търговия, доставка, монтаж и сервиз на транспортно и друго машиностроително оборудване.

Трансконсулт - 22 ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368359/2
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Инженерни дейности и технически консултации в областта на линейните и площадкови транспортни съоръжения, ВиК и хидротехническите съоръжения. Провеждане на геодезически проучвания и заснемания. Разработване на инвестиционни проекти в областта на линейните и площадкови транспортни съоръжения, ВиК и хидротехническите съоръжения. Подготовка и управление на проекти по оперативни програми на Европейския съюз в областта на линейните и площадкови транспортни съоръжения, ВиК и хидротехническите съоръжения.

Трансконсулт - БГ ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368359
Сертификатор: LRQA
Консултант: ТМ КОНСУЛТ ЕООД
Обхват на сертификата: Инженерни дейности и технически консултации в областта на линейните и площадкови транспортни съоръжения, ВиК и хидротехническите съоръжения. Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, инвеститорски контрол и изготвяне на технически паспорти. Провеждане на геодезически проучвания и заснемания. Разработване на инвестиционни проекти в областта на линейните и площадкови транспортни съоръжения, ВиК и хидротехническите съоръжения. Подготовка и управление на проекти по оперативни програми на Европейския съюз в областта на линейните и площадкови транспортни съоръжения, ВиК и хидротехническите съоръжения.

Трансконтинентал Бизнес Консултинг ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 28775/13/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Управление на проекти, анализи и правни услуги в областта на телекомуникациите и строителството. Пълен инженеринг на дейностите от предпроектно проучване до въвеждане в експлоатация на линейни обекти и прилежащите им съоръжения за пренос и съхранение на флуиди (включително течни и газообразни горива).

Трансконфексион ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: BG120046Q
Сертификатор: Bureau Veritas Certification
Консултант: Интер Консулт Нова ЕООД
Обхват на сертификата: Производство на униформени облекла.

Транслингва - Европа ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 25968/12/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Устни преводи – синхрон, консекутив, шушутаж, придружаване, включително наемане на преносима конферентна уредба за синхронен превод и озвучаване. Специализирани писмени преводи от и на чужди езици за целия спектър на обществения и икономически живот. Заверки, преводи и легализации на документи. Цялостна организация на събития и организация на всички съпътстващи дейности като: логистика, информираност, визуализация и публичност.

Транслог АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368175/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: ADS Consult
Обхват на сертификата: Периодични технически прегледи и прегледи за заверяване на сертификати за СЕМТ разрешителни.

Трансмед - А ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 03293
Сертификатор: OTC
Консултант: TQM Ltd.
Обхват на сертификата: Сметосъбиране и сметоизвозване

Транспортна дезинфекционна станция-2 ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: CI/11931IQ
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Вита контрол ЕООД
Обхват на сертификата: Акредитиран - Извършване на услуги за дезинсекция, дезинфекция и дератизация.
Неакредитиран - Извършване на услуги за дезинсекция, дезинфекция, дератизация и растителна защита.

Транспортни системи ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QS-3699 HH
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Велмар Консулт ООД
Обхват на сертификата: Проектиране и производство на електронни устройства и системи.

Транспрес ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368170
Сертификатор: LRQA
Консултант: ADS Consult
Обхват на сертификата: Международен и вътрешен транспорт. Международна и вътрешна спедиция. Митническо агентство. Временно, митническо и свободно складиране. Вътрешни куриерски услуги. Маркетинг и продажби, свързани с горните услуги.

Трансремонтстрой EАД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: BG18476
Сертификатор: Bureau Veritas Certification
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Строителство и ремонт на подземен и надземен(трамваен) релсов път. Производство и ремонт на съоръжения и резервни части.Заготовка на армировачна, кангална, гладка и оребрена на пръти стомана. Събиране, съхраняване, преработка и предаване за последващо третиране на черни и цветни метали. Производство, монтаж и ремонт на голямо разнообразие стандартни и нестандартни изделия от метал, метални конструкции и елементи от нея.

Транстерра Лоджистикс България ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QS-5187 HH
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: инж. Стоян Симов
Обхват на сертификата: Корабно агентиране. Международна спедиция.

Трапс - Тома Йоцов ЕТ

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368185
Сертификатор: LRQA
Консултант: ADS Consult
Обхват на сертификата: Проектиране на пътища за авто и ЖП транспорт. Геодезически проучвания.

страници:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.