НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Гласът на потребителите при създаването на европейските стандарти
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 09.03.2016

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 9001 с валидни към момента сертификати

общо 2068 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я  A-Z 0-9

страници:   1 2 3 4 5 6 7

Трейс - Ипома АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0170262
Сертификатор: LRQA
Консултант: Топ Мениджмънт Адвайзорс ООД
Обхват на сертификата: Производство и търговия с пластмасови изделия за еднократна и многократна употреба.

Трейс Бургас ЕАД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QMS/14499/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Булекопроекти ООД
Обхват на сертификата: Инфраструктурно и високо строителство. Производство на асфалтови смеси. Изграждане и поддръжка на светофарни уредби.

Трейс Груп Холд АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QMS/14474/BG/R
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: -
Обхват на сертификата: Изпълнение на проекти в страната и чужбина. Консултантска и инженерингова дейност. Инженеринг, проектиране, строителство и възлагане на строежи на: жилищни и нежилищни сгради; благоустройствена инфраструктура; автомагистрали и съоръжения (мостове, тунели и др.) към тях; трамвайни, тролейбусни линии и съоръжения към тях; ж.п. линии вкл. сгради и съоръжения към тях; летища вкл. сгради и съоръжения към тях; метрополитени и съоръжения към тях; пристанища вкл. сгради и съоръжения към тях; съоръжения за брегоукрепване и геозащита; преносни и разпределителни проводи (мрежи) в областта на електроснабдяване, топлоснабдяване, газоснабдяване, водоснабдяване и канализация и съоръжения към тях; хидротехнически, хидроенергийни и хидромелиоративни съоръжения и системи; пречиствателни съоръжения; съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци, изграждане и закриване на депа; доставка и монтаж на машини, съоръжения и инсталации; електрически, електронни и далекосъобщителни мрежи; реставрация на културни ценности. Поддръжка, реконструкция, рехабилитация и ремонт на изброените по-горе обекти. Специализирани строителни дейности (събаряне, разрушаване, земни работи и др.). Довършителни строителни дейности, озеленяване.

Трейс Кърджали АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QMS/11188/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Строителство, текущ ремонт и поддържане на автомагистрали, пътища, улици, градски и общински комуникации, съоръжения и прилежаща инфраструктура.

Трелеборг Сиилинг Солюшънс – Силкотех България ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 434739 QM
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: Куолити Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Производство и продажби на силиконови и термопластични изделия. Проектиране и производство на инструментална екипировка.

Три сигма ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: СУК-081-03/013
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: -
Обхват на сертификата: Изследване на характеристиките на средства за измерване; разработване и/или адаптиране на методики за калибриране и изпитване на средства за измерване; изпитване на съдържание на естествени и техногенни нуклиди в обекти от жизнената, работната и околната среда на човека; разработване и охарактеризиране на сравнителни материали за активност; организиране на международни сравнителни измервания; обучение, консултации и провеждане на експертизи в областта на йонизиращите лъчения.

Триада Маркет енд Дистрибюшън АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 173534-2015-AQ-RvA
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата:

Триел ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 31662/15/ANS
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране, инженеринг, комплексно изпълнение на обекти, пусково наладъчни работи, търговска дейност и доставка на оборудване и материали за обекти в областта на енергетиката и свързаните с нея комуникации.

Тримпекс Юнион ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 174070-2015-AQ-BGR-RvA
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Велмар Консулт ООД
Обхват на сертификата: Корабно опериране.
Корабно агентиране.
Вътрешна и международна спедиция.
Корабно снабдяване.

Тритон България ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QMS/13417/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране, разработване, внедряване, поддържане, управление, консултации и системен анализ на ИТ проекти, приложни програмни продукти и мрежова интеграция. Одит на информационни системи. Сервизни услугии провеждане на обучения.

Триумф 2007 ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: СУК-216-02/013
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Търговия с компютри, компютърни системи, софтуерни продукти, печатащи системи, електроника и консумативи, принадлежащи за тях. Асемблиране на компютърни системи. Ремонт, абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на компютърни печатащи системи. Производство на тонер касети. Изграждане на структурни кабелни системи, системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа, сигнално охранителни системи и пожароизвестяване.

Трос-Метал ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368409
Сертификатор: LRQA
Консултант: Ботева Консулт
Обхват на сертификата: Производство на сапани от стоманени въжета, верижни сапани, колани от полиестерна коприна и товарозахватни устройства.

Тръст 92 ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: СУК-197-02/015
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: Данов-Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Търговия на едро, дистрибуция, съхранение и логистика на хранителни продукти.

ТСМ - 3 ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368348
Сертификатор: LRQA
Консултант: Куолити Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Строителство и ремонт на сгради, инфраструктура, охладителни кули, комини и силози.

Туви ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 4200 /ESC CERT
Сертификатор: ESC Cert GmbH
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Доставка, търговия и сервиз на специализирано оборудване.

Турбо 99 - Запрянов, Митев и Сие СД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 22256/10/AN
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Технически прегледи на мотоциклети, леки автомобили, товарни автомобили и ремаркета.

Турботракс България ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 167760-2014-AQ-BGR-RvA
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата:

страници:   1 2 3 4 5 6 7

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.