НОВИНИ

Фалшив сертификат на СЖС България (SGS Bulgaria)
още »

Академична мрежа за качество 2014
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 25.01.2015

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 14001 с валидни към момента сертификати

общо 690 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю  0-9

страници:   1 2 3 4

Сийтрейд ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: K-EM-1752
Сертификатор: Европейска Сертификация България ЕООД
Консултант: Интер Консулт Нова ЕООД
Обхват на сертификата: Полагане на подови настилки, стенни покрития, топло и хидроизолации, полагане на антикорозионни и противопожарни покрития, полиране на бетонови и естествени подови настилки.

Сика България ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: ЕMS/12202/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: -
Обхват на сертификата: Търговска дейност на строителни продукти и системи: добавки за бетон, замонолитване и анкериране, възстановяване и защита, конструктивно усилване, фугоуплътняване и еластично лепене, корозионна защита, хидроизолации, индустриални подове, покривни системи, екипировка за тунелно и минно дело.

Сиконко Билдинг АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0368030/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани с управление на инженерингова дейност, проектиране и строителни обекти.

Сим Адвайс ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 40197/B/0001/UK/BU
Сертификатор: URS
Консултант: К-Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Строителство и ремонт на промишлени и жилищни сгради и инфраструктурни обекти.

Симатекс ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: BG19335E/1
Сертификатор: Bureau Veritas Certification
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Вътрешна и външна търговия с индустриално оборудване. Монтаж, обслужване и инженеринг на инсталации.

Симлоджик ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0368493/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: Дегри Консултинг ЕООД
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани с проектиране, разработка, внедряване, гаранционен и извънгаранционен сервиз на системи за промишлена автоматизация.

Сирс Стоянова ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 5500 B /ESC CERT
Сертификатор: ESC Cert GmbH
Консултант: Евробизнес Консулт 21 ЕООД
Обхват на сертификата: Ниско и високо строителство, водопроводни и канализационни работи.

Сиско Сет ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0368320/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани с проектиране и производство на електронни модули.

Сити Път ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 6300 B/02-2013
Сертификатор: ESC Cert GmbH
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Поддръжка и ремонт на мрежи и съоръжения на уличното осветление и мрежи с ниско напрежение и изграждане на обекти на енергийната инфраструктура, съоръжения и инсталации, ремонтни и възстановителни дейности на общински пътища, улици и тротоари от първостепенната улична мрежа.

Скорпио - 46 ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: BG19591E
Сертификатор: Bureau Veritas Certification
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Производство и търговия с химикали.

СМА Минерал ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: CI/13817IE
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Дегри Консултинг ЕООД
Обхват на сертификата: Добив на варовик. Производство на варовикови фракции. Производство на вар.

СМС-С ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: BG18889QE
Сертификатор: Bureau Veritas Certification
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Пълен инженеринг в областта на електроснабдяването и електрообзавеждането на промишлени, обществени и битови обекти. Контрол на здравословни и безопасни условия на труд.

СОК Камчия ЕАД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: CI/08224IE
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Дегри Консултинг ЕООД
Обхват на сертификата: Управление на инвестиционни проекти.

Сокотаб ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: BG17745E/2
Сертификатор: Bureau Veritas Certification
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Агрономическа дейност, изкупуване, преработка, складиране и търговия с ориенталски тютюн.

Солар Лед Пауър ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: BG120254Е/1
Сертификатор: Bureau Veritas Certification
Консултант: ДЖИ ПИ ЕЙ–ТВ ЕООД
Обхват на сертификата: Проектиране, производство и продажба на продукти и системи за осветление.

Солей 06 ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-3819/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Ниско, високо строителство и довършителни работи на жилищни, административни и промишлени сгради. Рехабилитация, изграждане и поддръжка на ВиК мрежи.

Сомат АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-4927/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Международни и вътрешни автомобилни и интермодални превози. Международна и вътрешна спедиция. Митническо агентийство и представителство. Лагеруване на превозни средства. Техническо обслужване и ремонт на пътни превозни средства от категории M, N И O. Извършване на законово регламентирани прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства от категории M, N И O във връзка с предназначението автобус, превоз на деца, СЕМТ, ТАКСИ.

Сороков Инструментс ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2005
Сертификат No: EMS-5617/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране, производство, продажба, поддръжка и монтаж на оборудване за управление на производствени процеси.

Софийски Строител ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-3772/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Строителство и ремонт на жилищни и смесени сгради. Реконструкция на паметници на културата от местно, национално и световно значение.

Софинвест ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS/12208/BG/R
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строителен надзор и инвеститорски контрол. Комплексна оценка на недвижимо имущество. Рециклиране на строителни и бетонови отпадъци. Депониране на земни маси.

страници:   1 2 3 4

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.