НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 14001 с валидни към момента сертификати

общо 588 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю  0-9

страници:   1 2 3 4

СИМАТЕКС ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-6005/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Вътрешна и външна търговия на промишлено оборудване. Монтаж, поддръжка и инженеринг на инсталации.

Синергон Хотели АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: CI/8139IE
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Хотелски услуги, кетъринг, организиране и управление на събития. Туроператорски и турагентски дейности и дейности на посрещащ агент.

Сиско Сет ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0368320/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани с проектиране и производство на електронни модули.

Сити Път ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 6300 A /02-2016
Сертификатор: ESC Cert GmbH
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Изграждане, поддръжка и ремонт на мрежи и съоръжения на уличното осветление и мрежи с ниско напрежение, изграждане, поддръжка и ремонт на обекти на енергийната инфраструктура, съоръжения и инсталации, изграждане, поддръжка и ремонт на системи за видеонаблюдение, строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари и площи за широко обществено ползване, съоръженията и принадлежностите към тях.

СМС-С ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-5855/ANS
Сертификатор: RINA
Консултант: Коис 2000
Обхват на сертификата: Пълен инженеринг в областта на електроснабдяването и електрообзавеждането на промишлени, обществени и битови обекти.

СОК Камчия ЕАД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: CI/08224IE
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Дегри Консултинг ЕООД
Обхват на сертификата: Управление на инвестиционни проекти, хотелски, ресторантьорски и образователни услуги.

СОЛЕЙ 06 ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-3819/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Ниско, високо строителство, довършителни работи и проектиране на жилищни, административни и промишлени сгради. Рехабилитация, изграждане, поддръжка и проектиране на ВиК и елeктрически мрежи.

СОЛИД ГРУП ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-6195/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строежи от високото строителство и прилежащата му
инфраструктура. Строително-монтажни работи и довършителни строителни дейности.

Сороков Инструментс ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-5617/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране, производство, продажба, поддръжка и монтаж на оборудване за управление на производствени процеси.

Софийски Строител ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-3772/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Строителство и ремонт на жилищни и смесени сгради. Консервация и реставрация на обекти-недвижими културни ценности от местно, национално и световно значение.

Софинвест ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS/12208/BG/R
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строителен надзор и инвеститорски контрол. Комплексна оценка на недвижимо имущество. Рециклиране на строителни и бетонови отпадъци. Депониране на земни маси.

СОФИЯ АУТО БЪЛГАРИЯ ЕАД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-3260/ANS
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Продажба, гаранционен и извънгаранционен сервиз на нови и употребявани леки и лекотоварни автомобили. Продажба на резервни части и аксесоари. Ежедневно
обслужване, годишни технически прегледи, профилактика и тунинг на автомобили. Посредничество при лизинг, автокредити, застраховки и маркиране на автомобили. Отдаване на автомобили под наем.

София Мед АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0368122/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: Топ Мениджмънт Адвайзорс ООД
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани с производство на продукти от мед, цинк и техните сплави.

София Франс Ауто АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0368498/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани с внос и продажба на автомобили и двуколесни превозни средства Peugeot и резервни части за тях. Управление и контрол на сервизната дейност, извършвана от оторизирани сервизи.

Сребреня 99 АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2005
Сертификат No: СУОС-257-01/016
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Високо строителство, прилежаща инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения. Строежи и благоустройствена инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда. Строежи от транспортната инфраструктура. Производство и транспортиране на бетон и строителни разтвори.

Стаматови 2010 ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2005
Сертификат No: СУОС-247-01/015
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране, производство, монтаж и сервиз на корпусна мебел, и интериорни врати.

Станилов ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-3740/AN
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строителство на: хидротехнически обекти, язовирни стени, тунели, пречиствателни станции за отпадъчни и питейни води, помпени станции, водоснабдителни и канализационни мрежи, укрепване на свлачища, хвостохранилища, всички видове депа за отпадъци. Гражданско строителство, обществени, жилищни и
индустриални сгради и комуникации, пътища и мостове. Строителна дейност по пристанища, водно и топло електрически централи. Производство на бетонови смеси и разтвори, стоманобетонови и стоманени конструкции. Монтаж на машини и
съоръжения в областта на строителството.

СТАТУС-Н ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-5750/ANS
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строителство и ремонт на ВиК и газопроводи, съоръжения, кабелни мрежи и прилежаща инфраструктура.

Стебо Дизайн ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: СУОС-287-01/017
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проучвателни, проектантски и консултански дейности по изготвяне на инвестиционни проекти за съществуващи и нови сгради, съоръжения, надземна и подземна инфраструктура. Строителен , инвеститорски и авторски надзор по време на проектиране и строителство.Проектиране и изпълнение на реклама и дизайн на сгради и съоръжения.Обследване за енергийна ефективност на съществуващи и нови сгради, съоръжения и промишлени системи. Изготвяне на технически паспорти. Инженерингова дейност- проектиране и изпълнение,
включително саниране.

Стемо ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 288282 UM
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране, изграждане и поддръжка на информационни и комуникационни системи; системна интеграция; продажба и сервиз на компютърна и офис техника; разработка на софтуер; ИТ услуги; Интернет решения; обучение и тестове на персонал.

страници:   1 2 3 4

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.