НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Гласът на потребителите при създаването на европейските стандарти
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 30.11.2016

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 14001 с валидни към момента сертификати

общо 531 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю  0-9

страници:   1 2 3

Симлоджик ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 173797-2015-AE-BGR-RvA
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Дегри Консултинг ЕООД
Обхват на сертификата:

Синергон Хотели АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: CI/8139IE
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Хотелски услуги, кетъринг, организиране и управление на събития. Туроператорски и турагентски дейности и дейности на посрещащ агент.

Сиско Сет ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0368320/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани с проектиране и производство на електронни модули.

Сити Път ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 6300 A /02-2016
Сертификатор: ESC Cert GmbH
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Изграждане, поддръжка и ремонт на мрежи и съоръжения на уличното осветление и мрежи с ниско напрежение, изграждане, поддръжка и ремонт на обекти на енергийната инфраструктура, съоръжения и инсталации, изграждане, поддръжка и ремонт на системи за видеонаблюдение, строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари и площи за широко обществено ползване, съоръженията и принадлежностите към тях.

СМА Минерал ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: CI/13817IE
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Дегри Консултинг ЕООД
Обхват на сертификата: Добив на варовик. Производство на варовикови фракции. Производство на вар.

СМС-С ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-5855/ANS
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Пълен инженеринг в областта на електроснабдяването и електрообзавеждането на промишлени, обществени и битови обекти.

СОК Камчия ЕАД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: CI/08224IE
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Дегри Консултинг ЕООД
Обхват на сертификата: Управление на инвестиционни проекти, хотелски, ресторантьорски и образователни услуги.

Солей 06 ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-3819/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Ниско, високо строителство и довършителни работи на жилищни, административни и промишлени сгради. Рехабилитация, изграждане и поддръжка на ВиК мрежи.

Сороков Инструментс ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2005
Сертификат No: EMS-5617/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране, производство, продажба, поддръжка и монтаж на оборудване за управление на производствени процеси.

Софийски Строител ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-3772/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Строителство и ремонт на жилищни и смесени сгради. Консервация и реставрация на обекти-недвижими културни ценности от местно, национално и световно значение.

Софинвест ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS/12208/BG/R
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строителен надзор и инвеститорски контрол. Комплексна оценка на недвижимо имущество. Рециклиране на строителни и бетонови отпадъци. Депониране на земни маси.

София Ауто България ЕАД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-3260/ANS
Сертификатор: RINA
Консултант: Agalar Ltd.
Обхват на сертификата: Продажба, гаранционен и извънгаранционен сервиз на нови и употребявани леки и лекотоварни автомобили. Продажба на резервни части и аксесоари. Ежедневно обслужване, годишни технически прегледи, профилактика и тунинг на автомобили. Посредничество при лизинг, автокредити, застраховки и маркиране на автомобили. Отдаване на автомобили под наем.

София Мед АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0368122/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: Топ Мениджмънт Адвайзорс ООД
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани с производство на продукти от мед, цинк и техните сплави.

София Франс Ауто АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0368498/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани с внос и продажба на автомобили и двуколесни превозни средства Peugeot и резервни части за тях. Управление и контрол на сервизната дейност, извършвана от оторизирани сервизи.

Сребреня 99 АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2005
Сертификат No: СУОС-257-01/016
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Високо строителство, прилежаща инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения. Строежи и благоустройствена инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда. Строежи от транспортната инфраструктура. Производство и транспортиране на бетон и строителни разтвори.

Стаматови 2010 ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2005
Сертификат No: СУОС-247-01/015
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране, производство, монтаж и сервиз на корпусна мебел, и интериорни врати.

Статус - Н ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-5750/ANS
Сертификатор: RINA
Консултант: Коис 2007 ЕООД
Обхват на сертификата: Строителство и ремонт на ВиК и газопроводи, съоръжения, кабелни мрежи и прилежаща инфраструктура.

Стемо ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 288282 UM
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране, изграждане и поддръжка на информационни и комуникационни системи; системна интеграция; продажба и сервиз на компютърна и офис техника; разработка на софтуер; ИТ услуги; Интернет решения; обучение и тестове на персонал.

Стил 3 ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS/13318/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Извършване на довършителни строително монтажни работи.

Стимекс ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF6006642/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: Бизнес Агенция Варна
Обхват на сертификата: Дейности, свключващи и свързани с прoектиране, изграждане и ремонт на граждански и промишлени сгради, съоръжения и пътища, и прилежаща инфраструктура. Изграждане на депа за строителни и твърди битови отпадъци. Изграждане на водопроводи, канализация и пречиствателни съоръжения. Производство и полагане на асфалт и готови бетонови смеси. Изработка на арматурни заготовки. Разрушаване на граждански и промишлени сгради, съоръжения и настилки. Почистване на строителни отпадъци.

страници:   1 2 3

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.