Справочник сертифицирани фирми

ДКАРЦ Хил Клиник ЕАД

Адрес: 1616 София,
бул. „Ал. Пушкин” № 71
Телефон/Факс: Tel: +359 (2) 439 31 31
Tel: 0700 131 31
Website: www.hillclinic.com  
E-mail: contact@hillclinic.com  
Лице за контакти:  Красимир Топалов – Зам. Представител на ръководството
Стандарт(и): ISO 9001:2008
Сертификат No: TRBA 100 0521
Статус - валиден
Обхват: Оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ и предоставяне на медицински услуги на пациенти чрез провеждане на диагностично-лечебни дейности в Урология, Дерматология, Ендокринология и Диетология, Акушерство и Гинекология, УНГ, Лаборатория.
Сертификатор: TUV Rheinland Bulgaria
Акредитация: IA BSA
Консултант: ИСО Системс ЕООД

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.