НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Програма за дейността на “Сдружение “Клуб 9000” – 2017 г.
още »

БизнесПРО Форум: Директни програми за финансиране от ЕС
още »

Клиентските карти за членовете на Клуб 9000 в автосервиз В АУТО
още »

УС на Сдружение „Клуб 9000“ информира
още »

Справочник Клуб 9000

последна актуализация 07.03.2018

Сертифицирани фирми по ISO 9001

Отнети и временно спрени сертификати

Сертифицирани фирми по ISO 14001

Сертификационни организации

Сертифицирани фирми по ISO 27001

Одитори на системи за управление

Сертифицирани фирми по OHSAS 18001

Консултантски фирми

Сертифицирани фирми по ISO 22000

Органи за оценяване на съответствието и фирми за стоков контрол

Сертифицирани фирми по НАССР

Обучение

ВИП Обяви

Модулен семинар
Модулен семинар за вътрешни одитори и мениджъри на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO 19011:2011, BS OHASH 18001:2006 и FDIS 45001:2017, ISO 31000:2011

19 - 23 Март 2018г.
София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет. 1, Учебна зала на Алфа Куолити
Организатор: Алфа Куолити България

Семинар
Въведение в ISO 45001

20 Март 2018г.
гр. София, Висше училище по застраховане и финанси. Улица Гусла 1
Организатор: Бюро Веритас

Модулен курс
Статистически методи за управление на качеството

21 - 23 Март 2018г.
София, Център за Европейско качество, зала 38, 1 етаж, сграда Б на ХТМУ, бул. „Кл. Охридски” 8
Организатор: Сдружение "Клуб 9000", КЮСТАТ ЕООД

Модулен курс
Новият стандарт ISO 9001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на качеството. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2011

21 - 22 Март 2018г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Модулен курс
Новият стандарт ISO 14001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на околната среда. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2011

22 - 23 Март 2018г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Курс
ISO 9001:2015 IRCA Регистриран курс за одитор/ водещ одитор на СУК

26 - 30 Март 2018г.
София, бул. Драган Цанков 23А, ет.6, бизнес център Тетрикс
Организатор: ТЮФ Рейнланд Академия България

Курс
Водещи одитори на системи за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2015 - IRCA No 9153.

26 - 30 Март 2018г.
гр. София, ул. България 81А, ет.1, Бюро Веритас
Организатор: Бюро Веритас

Модулен курс
ISO 45001:2018 Нов стандарт за здраве и безопасност при работа

28 Март 2018г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Курс
Подготовка и провеждане на Вътрешен Одит на системата за управление в органи за контрол, в съответствие с Указания на ILAC-P15:07/2016, БДС EN ISO /ІЕС 17020:2012 и БДС EN ISO 19011:2011

29 - 30 Март 2018г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение Клуб 9000, Тюф Рейнланд България ЕООД