НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Гласът на потребителите при създаването на европейските стандарти
още »

Членски внос за 2016 година - Физически лица
още »

Членски внос за 2016 година - Юридически лица
още »

Анкета по проект "Изследване на потребностите от провеждане на социален одит и прилагане на стандарти за социална и екологична отговорност в Република България
още »

RINA сертифицира НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
още »

Справочник Клуб 9000

последна актуализация 22.06.2016

Сертифицирани фирми по ISO 9001

Отнети и временно спрени сертификати

Сертифицирани фирми по ISO 14001

Сертификационни организации

Сертифицирани фирми по ISO 27001

Одитори на системи за управление

Сертифицирани фирми по OHSAS 18001

Консултантски фирми

Сертифицирани фирми по ISO 22000

Органи за оценяване на съответствието и фирми за стоков контрол

Сертифицирани фирми по НАССР

Обучение

ВИП Обяви

Модулен ISO семинар
Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управление. Запознаване с новите версии на ISO 9001 и ISO 14001

11 - 15 Юли 2016г.
Варна, ул. Братя Шкорпил 30, Хотел бутик Сплендид
Организатор: Алфа Куолити България

Курс
Поддържане на системата за управление и подготовка и провеждане на ВЪТРЕШЕН ОДИТ на системата за управление в органи за сертификация на продукти в съответствие с БДС EN ISO /ІЕС 17065:2012 и БДС EN ISO 19011:2011

27 - 28 Юни 2016г.
София, бул. Драган Цанков 23 А, ет.6, бизнес център Тетрикс
Организатор: Сдружение "Клуб 9000", Тюф Рейнланд Академия България

Курс
Мениджъри на системи за управление и вътрешни одитори на интегрирани системи

28 - 30 Юни 2016г.
Варна, ул.„София” № 2
Организатор: Сдружение "Клуб 9000", ТЮФ Рейнланд България

Модулен курс
Новият стандарт ISO 9001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на качеството. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2011

14 - 15 Юли 2016г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"