НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Гласът на потребителите при създаването на европейските стандарти
още »

Членски внос за 2016 година - Физически лица
още »

Членски внос за 2016 година - Юридически лица
още »

Анкета по проект "Изследване на потребностите от провеждане на социален одит и прилагане на стандарти за социална и екологична отговорност в Република България
още »

RINA сертифицира НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
още »

Справочник Клуб 9000

последна актуализация 19.05.2016

Сертифицирани фирми по ISO 9001

Отнети и временно спрени сертификати

Сертифицирани фирми по ISO 14001

Сертификационни организации

Сертифицирани фирми по ISO 27001

Одитори на системи за управление

Сертифицирани фирми по OHSAS 18001

Консултантски фирми

Сертифицирани фирми по ISO 22000

Органи за оценяване на съответствието и фирми за стоков контрол

Сертифицирани фирми по НАССР

Обучение

Реклама

Курсове в областта на безопасните и здравословни условия на труд за м. май, юни и юли 2016 г.

гр. София
Организатор: ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД

Курс
Актуални промени в Закона за устройство на територията, свързани с планирането, инвестиционното проектиране и строителството

19.05.2016 г.
гр. София
Организатор: ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД

Курс
БДС EN ISO 9001:2015 –Насоки за разработване и поддържане на системи за управление на качеството

26 Май 2016г.
Пловдив, ул. Капитан Райчо 50, МАРКЕТ ЦЕНТЪР, ет. 3, зала - офис 7
Организатор: Сдружение Клуб 9000, Регионална организация на Клуб 9000 – Пловдив

Курс
Вътрешни одитори Подготовка и провеждане на вътрешни одити на система за управление на качеството (БДС EN ISO 9001:2015) в съответствие с БДС EN ISO 19011:2011

30 - 31 Май 2016г.
София, бул. Драган Цанков 23 А, ет.6, бизнес център Тетрикс
Организатор: Сдружение "Клуб 9000", Тюф Рейнланд Академия България

Пътуващ семинар
Стандартизацията в развитието на европейския пазар

13 Юни 2016г.
Гърция – Паралия Катерини
Организатор: Федерация на научно-техническите съюзи, Български съюз на стандартизаторите

Курс
ISO 9001:2015 - IRCA регистриран курс за одитор/ водещ одитор на СУК

13 - 17 Юни 2016г.
София, бул.Драган Цанков 23А, ет.6, бизнес център Тетрикс
Организатор: ТЮФ Рейнланд Академия България

Модулен курс
Новият стандарт ISO 9001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на качеството. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2011

16 - 17 Юни 2016г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Курс
BS OHSAS 18001:2007 IRCA Регистриран курс за обучение на Одитори/ Водещи одитори на системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд

20 - 24 Юни 2016г.
София, бул.Драган Цанков 23А, ет.6, бизнес център Тетрикс
Организатор: ТЮФ Рейнланд Академия България

Курс
Поддържане на системата за управление и подготовка и провеждане на ВЪТРЕШЕН ОДИТ на системата за управление в органи за сертификация на продукти в съответствие с БДС EN ISO /ІЕС 17065:2012 и БДС EN ISO 19011:2011

27 - 28 Юни 2016г.
София, бул. Драган Цанков 23 А, ет.6, бизнес център Тетрикс
Организатор: Сдружение "Клуб 9000", Тюф Рейнланд Академия България