НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Гласът на потребителите при създаването на европейските стандарти
още »

Членски внос за 2016 година - Физически лица
още »

Членски внос за 2016 година - Юридически лица
още »

Анкета по проект "Изследване на потребностите от провеждане на социален одит и прилагане на стандарти за социална и екологична отговорност в Република България
още »

RINA сертифицира НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
още »

Справочник Клуб 9000

последна актуализация 30.11.2016

Сертифицирани фирми по ISO 9001

Отнети и временно спрени сертификати

Сертифицирани фирми по ISO 14001

Сертификационни организации

Сертифицирани фирми по ISO 27001

Одитори на системи за управление

Сертифицирани фирми по OHSAS 18001

Консултантски фирми

Сертифицирани фирми по ISO 22000

Органи за оценяване на съответствието и фирми за стоков контрол

Сертифицирани фирми по НАССР

Обучение

ВИП Обяви

Курс
Декември 2016 г.: ISO 9001:2015 - Курс за водещи одитори (IRCA9153)

05 - 09 Декември 2016г.
София, бул. България 81А
Организатор: Bureau Veritas Certification (Bulgaria)

Модулно обучение
ISО, IEC, BS, Модулно обучение за подготовка по международни и международно признати стандарти ISO 9001, ISO 19001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1, ISO 50001

12 - 22 Декември 2016г.
гр. София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет. 1
Организатор: Алфа Куолити България

Курс
ISO 14001:2015 IRCA регистриран курс за Водещи одитори на системи за управление по отношение околната среда

05 - 09 Декември 2016г.
София, бул. Драган Цанков 23А, ет.6, бизнес център Тетрикс
Организатор: ТЮФ Рейнланд Академия България

Курс
Подготовка и провеждане на Вътрешен Одит на системата за управление в органи за контрол, в съответствие с Указания на ILAC-P15:06/2014, БДС EN ISO /ІЕС 17020:2012 и БДС EN ISO 19011:2011

07 - 08 Декември 2016г.
София, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение Клуб 9000, Тюф Рейнланд България ЕООД

Курс
„АПП“ – Анализ на първопричина (Root Cause Analysis) като ключова платформа за проблемно решаване в сферата на управление на риска и качеството

09 Декември 2016г.
София, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"

Модулен курс
Новият стандарт ISO 9001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на качеството. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2011

12 - 13 Декември 2016г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А
Организатор: Сдружение "Клуб 9000"